· Start → Pomoc ; Pomoc ;

Pomoc ProFurgol.com
.: Plná verze :.
- Úvod - Zápasy - Tickety
- VIP - Přáteláky - Postup
- Profurgol.com Kalendář - Stadion - PRO-mail
- Informace o týmu - Pohár - Tresty a blokace
- Hráči - Přestupový trh - Moje nastavení
- Kancelář - ProFurgol živě ! - Odhlásit se
- Finance - Síň slávy - Konec sezony
- Trénink - Novinky - Vyjednávání
- Junioři - ProFurgol Forum - Stěhování
- Národní tým - ProFurgol.com zkouškaNárodní tým

28.- Národní tým: Národní týmy byly zavedeny na začátku 5.sezony v Profurgol.com. To se stalo úžasnou výzvou pro mnohé manažery, kteří toužili po tom, aby se jejich hráči stali součástí reprezentačního výběru země svého původu. Ale pouze několik nejlepších hráčů se může podívat do jednoho z výběrů své země. Je tedy třeba zdůraznit, že každá země má 3 různé reprezentační týmy: A-tým (bez věkového omezení, nelze povolávat juniory), U-21 (pouze hráči ve věku 21let nebo mladší, kromě juniorů), a U18 (pouze junioři do věku 18let včetně). Každý tým je řízen trenérem a jeho asistentem, kteří nemusí být stejné národnosti jako národní tým, který chtějí vést (např. český uživatel může řídit Národní tým Belgie, pokud bude zvolen belgickými uživateli). Během voleb si uživatelé vybírají a hlasují pro kandidáty, které by rádi viděli u kormidla jejich Národního týmu. Po zvolení trenér bude působit u týmu 2 sezony, takže po dobu osmi měsíců bude vykonávat své povinnosti a plnit sportovní plán. Pouze v nově zavedených zemích se může stát, že volební období bude kratší nebo delší než 2 sezony, a jejich národní týmy zpravidla hrají v první sezoně své existence jen přátelské zápasy, soutěžní nikoliv.


28.01.-Volby: Volby se pořádají v každé zemi každé dvě sezony a trvají 2 týdny. Tento proces začíná v přeposledním týdnu sezony neboli v prvním týdnu období mezi sezonami a zahrnuje dobu 7 dní k přijetí kandidatur. Jakmile toto období skončí, tak se v posledním týdnu sezony, tedy ve druhém týdnu období mezi sezonami, otevře možnost volit jednoho ze seznamu kandidátů. V prvním týdnu nové sezóny bude dle kritérií, která vysvětlíme později, oznámen kandidát, který vyhrál ve volbách. Během období k oznamování kandidatur, nesmějí kandidáti začínat diskuze na forech v zemi, ve které se ucházejí o vedení nějakého z týmů. Ale jakmile začne období voleb, moderátoři otevřou témata k diskuzím o cílech každého z kandidátů a ti pak budou také moci představit jejich záměry na forech. Jakékoliv urážky nebo falešná obvinění jednoho z kandidátů k jinému mohou vést k tomu, že GES této země odebere z voleb jejich kandidaturu. Proto navrhujeme diskutovat pod dohledem moderátorů a upřesnit svou kandidaturu bez urážení druhých. GES a MOD každé země bude zajišťovat, že při volbách budou dodržována pravidla fair play a kdokoliv se v diskuzích dopustí nějakého závažného přestupku, ponese za své chování následky. Všeobecně je zakázáno posílat PRO-mail svým příznivcům nebo spamovat za účelem podpory své kandidatury, pokud se prokáže souvislost mezi spamerem a kandidaturou, trestem bude zrušení této kandidatury.

28.01.1-Kandidatura: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

 · Všechny kandidatury MUSÍ být složeny z hlavního trenéra a asistenta. Pouze hlavní trenér může vyplnit ID asistenta a naspat předvolební řeč. Kandidatura bude platná, jakmile asistent přijme pozvání. Hlavní kouč může povolit asistentovi skoro stejná práva jako má sám. Pokud hlavní trenér umožní asistentovi, aby mu pomáhal s většinou náležitostí, bude moci dělat skoro všechno s vyjímkou práv, která spadají výhradně do kompetence hlavního trenéra.
 · Jakýkoliv uživatel může rozběhnout svou vlastní kandidaturu k národnímu týmu buď jako manager anebo jako asistent, a není podmínkou, aby jeho tým byl té samé národnosti jako národní tým, o který se uchází.
 · Každý uživatel, který chce kandidovat na post Trenéra Národního Týmu nebo na post Asistenta, by měl vědět, že může kandidovat v jednom období pouze v jedné zemi a nezáleží ve které. Zrušit kandidaturu je možné pouze před začátkem hlasovacího období, do té doby se trenér i asistent můžou rozhodnout kandidovat u jakéhokoliv jiného národního týmu. Kandidát na post trenéra si smí vybrat jiného asistenta, ale musí nejdříve zrušit současnou kandidaturu.
 · Pouze trenér národního týmu může stáhnout kandidátku ještě před začátkem voleb, nikoliv asistent, takže je zde pak možnost znovu usilovat o místo trenéra, ať už v stejném nebo jiném NT. Stejné to je i v případě, že volby již začaly: jediný, kdo může stáhnout kandidátku, ale v tomhle případě už nebude moci kandidovat za jiný tým, protože nové kandidatury nejsou akceptovány, jakmile volby začaly.

28.08.2-Hlasování: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

 · Můžeš volit jen kandidáty ve své zemi. ( 1 hlas na každý ze tří Národních týmů ) Nemůžeš volit kandidáty Národních týmů v jiných zemích.
 · Pokud chceš volit, musíš jít na informační stránku své země. Tam najdeš odkazy ke každému z 3 národních výběrů. Když klikneš na některý z nich, uvidíš další odkaz týkající se voleb. Přes ten můžeš podat svou vlastní kandidaturu anebo se jen podívat na seznam již podaných kandidatur. Najdeš tu informace o kandidátech a jejich asistentech a také volební řeči každého z kandidátů. Jakmile se pro nějakého z nich rozhodneš, můžeš mů dát svůj hlas kliknutím na tlačítko "volit". POZNÁMKA: volit můžeš pouze v týdnu 16!!!!!

28.08.3-Vítěz: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

 · Vítězná kandidatura bude oficiálně vyhlášena v prvním dni nové sezony, tedy okamžitě po skončení volebního období. Po dobu jednoho týdne bude možné vidět i počet hlasů, které jednotlivé kandidatury získaly ve volbách. Od tohoto okamžiku trenér s asistentem přebírají kontrolu nad národním týmem. Dříve povolaní hráči budou odstraněni a tím se zajistí, že nově zvolení kandidáti budou moci začít pracovat bez jakýchkoliv překážek.
 · Každý manager národního týmu má dovoleno povolávat nejvíce 2 hráče za týden. (dokonce i když není nabízen majitelem) V průběhu prvního týdne smíš povolat až 16 hráčů, tudíž neplatí omezení počtu 2 za týden. Jedině tak může trenér povolat hráče bez omezení.
 · Vítěz voleb bude určen nejvyšším počtem hlasů. Pokud by nastala shoda v součtu, platí zvláštní pravidla. Jsou to tato: - Pokud má kandidát stejnou národnost jako země, ve které kandiduje, bude zvolen on. - Kandidát hrajíci nejdéle ProFurgol.com vyhraje. - Pokud je i tak shoda, pro kandidáta, který vyhraje volby, bude rozhodující los.


28.02.-Národní tým - Požadavky: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

28.02.1-ABS: Pouze nejuniorští hráči mohou být povoláni a bez věkového limitu.
28.02.2-U21: Mohou být povoláni pouze hráči, jejichž věk nepřesáhl 21 let .
28.02.3-U18: Pouze junioři do 18 let, včetně, mohou být povoláni.


28.03.-Nabídnutí hráči: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

28.03.1-Pravidla: Navíc splnit požadavky každého typu reprezentace, managerů a týmů by mohlo znamenat několik omezení, když dojde k nabízení managerům volby mít povolané hráče a jiné zajímavé údaje.

 · Do Národního Týmu je ti dovoleno posílat údaje o svých hráčích jen jednou týdně. Pokud chceš poslat dalšího hráče, musíš týden počkat. Vyjímka je jen, pokud Národní Tým má málo nabídnutých hráčů a pokud je to první týden nového managera národního týmu.
 · Do každého Národního Týmu může být vybráno nejvýše 5 hráčů ze stejného klubu.
 · Do Národního Týmu můžeš nabízet jen toho hráče, který patří do tvého týmu. Jen vlastník má právo ho nabídnout managerovi národního týmu na základě svého vlastního rozhodnutí.


28.04.-Trenér národního týmu - Asistent: Až vyhraješ volby, budeš jako Národní trenér nebo jeho asistent 2 sezony zodpovědný za Národní Tým. Po tomto období můžou být znovuzvoleni, ale také by mohli být propuštění administrátory vzhledem k špatnému chování.

28.04.1-Pravidla: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

 · Do každého Národního Týmu může být vybráno nejvýše 5 hráčů ze stejného klubu.
 · Každý manager národního týmu má dovoleno povolávat nejvíce 2 hráče za týden. (dokonce i když není nabízen majitelem) V průběhu prvního týdne smíš povolat až 16 hráčů, tudíž neplatí omezení počtu 2 za týden. Jedině tak může trenér povolat hráče bez omezení.
 · Hráč musí zůstat v národním týmu nejméně 7 dní, než ho bude moct Národní Trenér odvolat. Může se rozhodnout, že hráč bude umístěn na seznam hráčů, kteří byli vyloučeni. Jen tak bude mít jistotu, že ho kdykoli bude moci znovu povolat.

28.04.2-Nastavení: V následujících větách se tuto část pokusíme vysvětlit více detailněji vzhledem k jejíím omezením, informacím, které je nutno mít na paměti a pokusit se vyřešit všechny problémy, které by se mohly objevit.

 · Trenéři můžou vidět kvalitu dovedností všech hráčů, kteří byli nabídnuti svými majiteli anebo přímo povoláni. Tento nástroj je určen pouze trenérům s myšlenkou poctivého užívání při práci s týmem a je pod dohledem administrátorů. Nikdy by neměl sloužit ke špehování nebo k účelu hledání nákupů. Je jednoduché takové chování odhalit, protože pokud je hráč povolán přímo, jeho majitel o tom obdrží upozornění. Při snaze o udržení správného chodu hry se spoléháme na pomoc komunity a tak jsme schopni zakročit hned, když je to zapotřebí.
 · Buď nebudou moci vidět počet tréninků nebo následující tréninky každého povolaného hráče. Ale poslané schopnosti nejsou nepohyblivé a pokud nastane v některé z nich změna, budou ji moci spatřit, ale nebude na to upozorněno tak jako v klubech. To je neustálá práce a povinnost, kterou musí vůči svým hráčům zastávat manageři a asistenti národních týmu.
 · Všechny národní týmy jsou jako VIP teamy (Tisková oznámení, Kniha Návštěv, Logo, atd.). Proto budou mít trenér i asistent k dispozici většinu nástrojů a pomůcek, které mohou využívat v Národním Týmu. VIP volby nebudou ale k dispozici pro jejich vlastní týmy.
 · Trenéři národních týmů mají k dispozici tři seznamy nominovaných hráčů, ale jen jeden obsahuje oficiálně povolané hráče. Trenéři mohou vidět dovednosti hráčů, ale ne počet dodatečných tréninků ani jejich nejlepší hodnocení v zápasech (tuto možnost mají pouze VIP uživatelé). Na prvním seznamu jsou hráči, které národnímu týmu nabídli ostatní manažeři, ale trenér zatím ještě nerozhodl o jejich povolání. Na druhém jsou hráči, kteří mají potenciál pro reprezentaci, ale ještě nejsou dost dobří, aby mohli být v prvním týmu. Třetí seznam je takový archiv všech hráčů, kteří kdy prošli národním týmem a mají ještě kvalitu, aby mohli být v případě potřeby povoláni zpět.
 · Jeden může nastavit nejmenší přípustnou hodnotu pro každou pozici v poli zvlášť, aby se tím řídili nabídky hráčů. Nastavení 999 bodů znamená, že již žádný hráč nebude přijat vzhledem k této pozici.
 · Trenér národního týmu si může pro své svěřence zvolit jakýkoliv oficiální stadion a to na libovolnou dobu. Změna stadionu neovlivní probíhající zápas, ale až ty následující a musí proběhnout před rozlosováním zápasů/přijetím přátelského zápasu pro daný týden.


28.05.-Hráči: Navíc splnit požadavky každého typu reprezentace, managerů a týmů by mohlo znamenat několik omezení, když dojde k nabízení managerům volby mít povolané hráče a jiné zajímavé údaje.

28.05.1-Zápasy: Finanční kompenzaci obdrží po každém zápase národního týmu pouze ty týmy, jejchž hráči nastupili v posledním zápase za svou reprezentaci. Stejně tak i zkušenosti hráčů, které se budou zlepšovat úměrně vzhledem k typu zápasu a národnímu týmu. A stejně jako v životě všechno má svá pro a proti, jelikož hraní reprezentačních zápasů má svůj dopad na hráčovu formu, naštěstí ne tolik jako hraní ligových zápasů (forma je také ovlivňována pozitivně ale i negativně vzhledem k zátěži v klubových zápasech nebo trénincích, doporučujeme si projít odstavec o formě v sekci Hráči. Ještě připomínáme, že forma má tendenci se blížit střední hodnotě). Zápasy za národní týmy se nezahrnují do zranění z únavy.
28.05.2-Zranění : Stejně jako v jiných zápasech se u některých hráčů mohou objevit vážná nebo lehká zranění. Pokud ale zranění nastane během zápasu národního týmu, dostane majitel hráče finanční odškodnění do výše 100% hráčova platu po dobu jeho zranění. To znamená, že když hráč má výplatu 7.000€ týdně a zraní se na 14 dní, jeho tým obdrží finanční obnos 14.000€. Tato částka se vyplácí vždy po skončení zápasu a od této chvíle je za zotavení hráče zodpovědný pouze jeho klub.
28.03.3-Soupiska/Odhlásit (se): Hráči neutrpí žádnou pozitivní či negativní změnu, když jsou povoláni nebo odvoláni z národního týmu, jen se na jejich stránce objeví, že jsou povoláni příslušným Národním Týmem a jeho národní vlajka, což je vlastně odkaz k národnímu týmu, odděleně od poznámek o jeho výkonosti, pokud je to porpvé, co byli povoláni do Národního Týmu.
28.05.4-Naturalizace: Tým může znárodnit své hráče, pokud splní určité podmínky jako minimální potřebná doba v týmu, zaplatit platbu za znárodnění, která závisí na hráčovy výplatě a především že NIKDY nebyl povolán žádným z národních týmů své země původu. Žádný hráč, který byl povolán jakýmkoli z 3 národních týmů své země, nikdy nemůže být znárodněn v jiné zemi. Není zapotřebí, aby hrál, ale stačí jen, aby byl někdy povolán.


 Kluby: 16.464 · Online: 6
Vyber tvůj jazyk →
Jsi v US-CS 
 
 
ProFurgol.com ®
Ochrana dat - 0.04 - Právní Záležitosti