· Start → Pomoc ; Pomoc ;

Pomoc ProFurgol.com
.: Plná verze :.
- Úvod - Zápasy - Tickety
- VIP - Přáteláky - Postup
- Profurgol.com Kalendář - Stadion - PRO-mail
- Informace o týmu - Pohár - Tresty a blokace
- Hráči - Přestupový trh - Moje nastavení
- Kancelář - ProFurgol živě ! - Odhlásit se
- Finance - Síň slávy - Konec sezony
- Trénink - Novinky - Vyjednávání
- Junioři - ProFurgol Forum - Stěhování
- Národní tým - ProFurgol.com zkouškaHráči

5.- Hráči: Budeš se moci podívat na seznam svých hráčů a budeš mít přístup ke kompletnímu seznamu, na kterém uvidíš jejich nejdůležitější kvality. Jen tady můžeš získat více detailů o každém hráči, zde uvidíš jejich statistiky a další podrobnosti. V tomto seznamu si můžeš seřadit své hráče dle čísla, hodnoty, jména nebo pozice v poli. Ve výčtu jsou zahrnuty dvě tabulky, které Ti lépe pomůžou porozumět, co jaká dovednost znamená. Každý tým může mít maximálně 35 hráčů spolu s 5 juniorskými hráči. Nemůžeš vlastnit více než deset zahraničních hráčů.


5.00.-Číslo: Týmy vlastní jen 25 hráčských licencí, takže můžou mít pouze 25 hráčů s číslem. Pokud je hráč bez čísla, nebude moct trénovat nebo nastupovat k zápasům za tým.

5.01.-Volní hráči: Volný hráč je propuštěný hráč, který nemá tým. Jsou dvě možnosti, jak se může stát volným hráčem. Ta první může nastat proto, že manager nevěří, že hráč má dostatečný potenciál a ani že by si ho někdo chtěl koupit. Ta druhá může být z důvodu snížení nákladů kvůli hrozícímu bankrotu, jemuž se manager snaží vyhnout snížením plateb za výplaty. (8 týdnů neaktivity nebo 8 týdnů trvající dluh přes 100.000€) Takový tým je pak řízen bankou ProFurgolu. Všichni hráči tohoto týmu jsou na dobu 10 dnů umístěni na přestupové listině. Pokud na něn někdo podá nabídku, uzávěrka se mění na 3 dny. Na druhou stranu, pokud nikdo po celou dobu nic nenabídne, ukončí hráč fotbalovou karieru a zasvětí svůj život něčemu jinému. Hlavní tým propuštěného hráče na Volného hráče ztrácí veškerá práva, která měl jako jeho mateřský tým.
Od 2.března 2009 když tým koupí volného hráče, tak se automaticky stává jeho původním mateřským klubem, ale nebude ho moci prodat po dobu nejméně 56 dní. Důvod k tomu je následující. Když se klub stane původním klubem hráče, získá 100% práva na tohoto hráče. Rozhodli jsme se přidělit hráči výhodu, takže klub získá tato práva jen, když tu zůstane alespoň 56 dní.

5.02.-ID: To je číslo, které jedině a výhradně identifikuje každého hráče.

5.03.-Národnost: Ukazuje nám zemi, ve které se hráč narodil. Od 5. sezony ve Španělsku je možné znárodnit hráče. Abys tak mohl udělat, hráč musí být u týmu minimálně 480 dní a nesmí být členem Národního týmu své současné národnosti a navíc hráči zaplatíš výplatu za jednu celou sezonu.

5.04.-Majitel: Klub, který vlastní práva hráče

5.05.-Hodnota: Je to číselná hodnota určující průměrnou hodnotu vlastností hráče započítávající všechny vlastnosti v jednu samostatnou číselnou a statistickou hodnotu v rozsahu od 1 do 1000, přičemž 1000 by měl nejlepší hráč ProFurgolu a 1 nejhorší. Toto hodnocení nemá nic co dočinění s prodejní cenou hráče, je to jen statistická známka, která naznačuje potenciál každého hráče. Je aktualizována po každém tréninku hráče, ne všem hráčům roste nebo klesá rovnoměrně, tato číselná informace záleží na mnoha faktorech jako jsou věk, kvality, fyzická forma, atd. Když se přihlašují nové týmy nebo když jsou povoláni noví junioři do hlavního týmu, je možné, že výše zmínění hráči budou mít hodnotu i plat 0, nic to neznamená, pouze to, že o těchto číslech se teprve bude rozhodovat, každý týden se tyto hodnoty budou aktualizovat, takže nezoufej, v několika málo dnech se zcela zaktualizují a nebude to mít žádný vliv na tvého hráče. Není neobvyklé a může se to stávat častěji, že hráč obdrží trénink, ale jeho hodnota se nezvýší nebo se dokonce sníží, do průběžného vyměření jeho hodnoty se v tréninku nezmiňují jiné kvality nebo faktory jako je věk, forma, atd. Neznamená, že když jsi trénoval hráče a jeho hodnota se nezvyšuje, že se trénink správně nefunguje nebo že hráči nedostatečně trénují.

5.06.-Plat: The money received by each player weekly according to their qualities, is updated every 112 days (a full season), the tab for each player can check when the update. The salary will be determined primarily by the quality of primary and higher level adjusted according to the level of the other qualities. A certain level of salary will be exponential leaps player, spikes being increases in levels 7 (low good), 13 (low expert), 19 (low glorious), 25 (supernatural low) so it becomes important to control the training our players to not be surprised by the increase in wage tab.

Have a player for example in excellent high in its primary main with several coaches (level 12.6 f.e.) will have a salary similar to a player who hit jackpot to high excellent, but at the moment in which the first player pass to low glorious, in their next wage rise (on the tab of each player can check when it will this update)his salary to the main level will be re-designed and you can possibly make his salary by 40% more than what was paid.

Secondary qualities will be taken more into account.These more expensive less wages, secondary quality training from now is more profitable.In addition, strong and exponential increases in wages will be every 6 levels.From level 6 to 7 will undergo a significant increase in salary rise and likewise the level 12 to 13, 18 to 19 and from 24 to 25. The increase between these bands (1-6, 7-12 ...) is less radical.

Wages will not rise all at once and one day as usual. Each player's salary will rise a certain day, and will update the following season, after exactly 112 days. The date of the first pay raise will be random and the date of the next increase will be available on the Player tab, season by season player X will always update his salary X week and day and, without affecting their nationality or a possible transfer.

Players over 30 qualities and therefore lose their wages go down about their qualities.

Foreign players have an extra 10% on their basic salary.

5.07.-Forma: Proměnlivá vlastnost zobrazující současnou fyzickou formu po každám čtvrtečním tréninku. Forma se může měnit vlivem odehraných zápasů, zranění, postavy, hráčova věku a jeho týdenním tréninkem. Toto všechno bude hráče negativně nebo pozitivně ovlivňovat, vzhledem k těmto hodnotám, musíme také vzít na vědomí, že fyzická forma hráče vždy souvisí s pokročilými hodnotami. Pokud hodnocení klesne z jedné z vyšších hodnot, neměli bychom to hned vnímat jako znehodnocení, ale spíše jako něco logického vzhledem k průběhu hráčovi formy během délky sezony. A s odkazem k výše vysvětleným faktorům můžeme usoudit, že všichni nebudou ovlivňováni poklesy nebo nárůstky stejnou měrou v souladu k jejich aktivitě během minulého týdne. Pro bližší informace o fungování formy si prohlédni sekci Trénink v Průvodci.

5.08.-Postava: Fyzické dovednosti ukazují celkovou fyzickou stavbu hráče. Mohou být trénovány, ale závisí na každým individuálním hráči jestli poroste nebo ne. To můžeš zpozorovat, jen když budeš hráče trénovat. Maximum úrovní, které může hráč získat je 2 a minimum 0. 5 úrovní je seřazeno od nejmenší po nejvyšší, ve fyzické stavbě jsou to tyto následující:
  5.08.1-Křehká: Defenzivní hráče ovlivňuje negativně a ofenzivní hráče pozitivně.
  5.08.2-Slabá: Mírně negativně ovlivňuje defenzivní hráče a ofenzivní hráče ovlivňuje pozitivně.
  5.08.3-Atletická: Nemá žádný vliv na defenzivní ani ofenzivní hráče.
  5.08.4-Šlachovitá: Defenzivní hráče ovlivňuje nepatrně a ofenzivní hráče pozitivně.
  5.08.5-Statná: Jak defenzivní, tak ofenzivní hráči jsou ovlivněni pozitivně

5.09.-Noha: Levák, pravák nebo obounohý. Hráče negativně ovlivňuje, když hrají na straně, na kterou nejsou zvyklí.

5.10.-Věk: Junioři se pipojují k juniorce v minimálním věku 15 let, dovednosti hráčů se začnou rychle zhoršovat po dosažení 30ti let. Všichni hráči zestárnou o jeden rok na konci každé sezony.

5.11.-Povaha: Naznačuje hráčovo svědomí v přístupu k trénování. Může ovlivňovat pozitivní nebo negativní cestou jeho individuální trénink tak, že ovlivňuje dobu potřebnou k zlepšení dovednosti.
  5.11.1-Nezodpovědný : Jeho charakter ovlivní velmi negativně jeho individuální trénink.
  5.11.2-Vlažný: Jeho charakter ovlivní lehce negativně jeho individuální trénink.
  5.11.3-Zodpovědný : Jeho charakter nebude mít žádný vliv na jeho individuální trénink.
  5.11.4-Vítěz: Jeho charakter ovlivní lehce pozitivně jeho individuální trénink.
  5.11.5-Neúnavný: Jeho charakter ovlivní velmi pozitivně jeho individuální trénink.

5.12.-Přístup: Určuje chování k protiháčům a rozhodčímu v zápasech.
  5.12.1-Násilný: Greatly influence the referee's decision to show cards for rough play. Proud will behave if you are injured and can only 'touched', he will not be changed ever, stand and lie to his injury does not appear serious, but clearly have implications for the game.
  5.12.2-Agresivní: Influence the referee's decision to show cards for rough play. Will behave selfishly if you are injured and can only 'touched', is likely to be changed but also not wanting to resist and change.
  5.12.3-Férový: His attitude on the field will be quiet and peace on all controversial plays. It will behave as proud and selfish is injured and only be 'touched' and always ask to change and help your computer without thinking about their individual interest.
  5.12.4-Rváč: Influence the referee's decision to show cards for foul play. Will behave selfishly if you are injured and can only 'touched', is likely to be changed but also not wanting to resist and change.
  5.12.5-Simulant: Greatly influence the referee's decision to show cards for foul play. Proud will behave if you are injured and can only 'touched', he will not be changed ever, stand and lie to his injury does not appear serious, but clearly have implications for the game.

5.13.-Specialita: Stálé procento hráčů má schopnost, která bude mít vliv na jejich výkon vzhledem k jejich pozici v poli. Tato schopnost má své jméno a ne všichni hráči jsou všestraně specializovaní. Zatím je tu 5 různých specializací a nevylučujeme možnost nově přidaných v budoucnu.
  5.12.1-Hlavičky: Je velmi důležitá pro standardní situace. Je výhodná pro všechny pozice.
  5.12.2-Rychlost: Pozitivní pro krajní hráče, obránce a útočníky.
  5.12.3-Předvídavost: Pozitivní pro záložníky a obránce.
  5.12.4-Driblování: Vhodné pro Útočníky a Záložníky. Nevhodné pro Obránce a Brankáře.
  5.12.5-Střetnutí: Vhodné pro Defenzivní Záložníky a Obránce. Nevhodné pro /točníky.

5.14.-Zkušenost: Vlastnost, která roste, když hráč hraje zápasy. Důležitější jsou ty zápasy, ve kterých obdrží více zkušeností. Jeho zkušenosti tak budou mít pozitivní či negativní dopad při střelbě gólů, podávání asistencí, dostávání karet atd.

5.15.-Brankář: Hlavní schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako gólman.

5.16.-Obrana: Hlavní schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako obránce.

5.17.-Pozice: Sekundární schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát defenzivně.

5.18.-Křídlo: Hlavní schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako krajní záložník či obránce.

5.19.-Přihrávky: Sekundární schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako ofenzivní záložník.

5.20.-Kreativita: Hlavní schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako záložník.

5.21.-Standardky: Hlavní schopnost, kterou hráči potřebují ke kopání přímých kopů, penalt a rohových kopů.

5.22.-Útok: Hlavní schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát jako útočníka.

5.23.-Uvolnění: Sekundární schopnost, kterou potřebuje hráč, aby mohl hrát ofenzivně.


Stupně schopností
01. Nižší Začátečník 02. Začátečník 03. Vyšší Začátečník
04. Nižší Ucházející 05. Ucházející 06. Vyšší Ucházející
07. Nižší Dobrý 08. Dobrý 09. Vyšší Dobrý
10. Nižší Vynikající 11. Vynikající 12. Vyšší Vynikající
13. Nižší Expert 14. Expert 15. Vyšší Expert
16. Nižší Excelent 17. Excelent 18. Vyšší Excelent
19. Nižší Brilantní 20. Brilantní 21. Vyšší Brilantní
22. Nižší Magický 23. Magický 24. Vyšší Magický
25. Nižší Nadpřirozený 26. Nadpřirozený 27. Vyšší Nadpřirozený
28. Nižší Božský 29. Božský 30. Superbožský


5.24.-Historie: Tady uvidíš všechny důležité události, kterých hráč dosáhl během své sportovní kariery. Jestli byl králem střelců, všechny soutěže, které vyhrál se svým klubem, atd.

5.25.-Hráče propustit: Pokud se rozhodneš propustit hráče a jeho věk ještě není nad určeným limitem, stane se tento hráč volným hráčem a tak může být angažován jakýmkoliv jiným týmem a to bez žádného poplatku tvému klubu, protože přijdeš o veškerá práva na tohoto hráče. Mimoto mu ještě musíš zaplatit jeho výplatu. Tento údaj bude zapsán na účet do Výplat v tvých financích.

5.26.-Prodat hráče: Pokud se rozhodneš umístit hráče na prodej (hráč musí být v klubu alespoň týden), ve skutečnosti dáváš možnost komunitě ProFurgol.com podat nabídku na tvého hráče. Týmy musí nabízet více než je minimální nabídka. Týmy se přebíjejí do té doby, dokud nikdo nemá zájem nebo finanční prostředky, aby mohl pokračovat v nabízení. Uzávěrka má limity 24, 48 nebo 72 hodin. Pokud někdo podá nabídku 1 minutu před koncem uzávěrky, bude prodloužena o další dvě minuty. Není povoleno určovat příliš vysoké ceny, nabízet směšně vysoké částky nebo kupovat/prodávat hráče do týmu se stejnou IP adresou jako je tvá. Tyto přestupky budou přísně trestány administrátor ProFurgol.com.
  5.26.1-Pokaždé když hráče dáš k prodeji:
    - Nemůžeš podat nabídku na tohoto hráče, jelikož jseš ten, kdo ho prodává..
    - Poplatek od počáteční ceny činí 2%.
    - Minimální poplatek je 1.000€ a maximální 3.000€.
  5.26.2-Mysli na to, dokud je tvůj hráč na přestupové listině:
    - Nemůže být zařazen do sestavy.
    - Nemůže obdržet žádný trénink.
    - Tvůj tým za něj nezíská žádnou cenu nebo odměnu, protože dokud je na přestupovém trhu, nepatří žádnému týmu..

5.27.-Přestupy: Tady vidíš všechny týmy, za které hráč hrál, druh jeho smlouvy, kdy přestupoval a kolik peněz stál každý jeho přestup.

5.28.-Historie hráče: Budou zobrazeny všechny změny, které hráči prodělali během jejich pobytu v současném klubu.

5.29.-Poslední zápas: Zde se zobrazuje výkon z posledního odehraného zápasu, toto hodnocení je dostupné pro všechny uživatele.

5.30.-Obdržené karty: Jestliže hráč obdrží za zápasy 3 žluté karty nebo červenou kartu, u jeho profilu se zobrazí červená karta, která znamená, že hráč je suspendován pro příští oficiální zápas a nemůže do něj nastoupit. Po odpykání si trestu u hráče karta zmizí. Pokud hráč ještě není suspendovaný (tj. obdržel méně než 3 žluté karty), uvidíš na jeho profilu, kolik karet zatím dostal.

5.31.-Vykartovaný (stop) pro další zápas: Pokud je hráč suspendován na příští soutěžní zápas, nemůžeš ho zařadit na soupisku. Pokud místo něj nepostavíš jiného hráče, budeš hrát o 10. Suspendovaný hráč může být postaven v přátelském zápase, trest udělený v soutěžním utkání se vztahuje pouze na příští soutěžní zápas. Až trest skončí (=skončí příslušný zápas, v kterém hráč nemohl nastoupit), může hráč opět nastoupit do dalšího utkání.

5.32.-Status hráče: Hráč může mít lehke svalové zranění, pokud hraje/trénuje dvakrát během jednoho týdne. Jinými slovy, každý čtvrtek při updatu formy a zranění z únavy se určití hráči mohou zranit, jsou to tito: hráči, kteří hráli zápas v sobotu i ve středu, hráči, kteří trénovali v úterý i ve čtvrtek. Jestli máš v týmu nějakého takového hráče, tak tento hráč podstoupí fyzický test, jestli je schopen hrát, pokud neprojde, je zde možnost, že se lehce zraní z únavy. Aby ses takovým problémům vyhnul (minimalizoval možnost zranění), je dobré mít v týmu fyzioterapeuta a doktora. V liště Hlavní tým klikni na Kancelář. Zde máš možnost tyto zaměstnance najmout. V případě zranění z únavy tě doktor a fyzioterapeut informují o stavu tvého hráče. Dále se hráč může zranit během zápasu, vliv na případné zranění mají tyto kritéria: fyzická kondice, svalovina, věk, počet doktorů a fyzioterapeutů a samozřejmě jako všude také náhoda a štěstí. Pokud se hráč zraní během utkání a nebude moci dále pokračovat, bude vystřídán. Přibližnou dobu léčby hráče se dozvíš po zápase od svého personálu. Přístup hráče je důležitý pro to, aby se zjistilo, zda utrpěl opravdové zranění, nebo byl jen "polechtán".
  5.32.1-Zdravý: Tento hráč může hrát bez problémů
  5.32.2-Drobně zraněný: Hráč může být postaven a je schopný trénovat, ale bude hrát pod svým potenciálem a zranění by se mohlo i zhoršit.
  5.32.3-Zraněný: Hráč nemůže být postaven ani trénován vzhledem ke jeho zdravotnímu stavu

5.33.-Uzdravení Zranění : Každý den, hodinu po updatu se v každé zemi vypočítá uzdravení hráčů. Když se hráč uzdraví ze zranění na mírné zranění, nebo když se zranění lehce zraněného hráče uzdraví úplně, tvůj doktor nebo jiný zaměstnanec klubu ti řekne o jeho stavu, aby ses mohl úplně spolehnout na svého hráče. O denním updatu: Když se tvé zápasy hrají například v 17:00 a i tréninky probíhají v tuto dobu, update zranění začne o hodinu později (18:00).

5.34.-Podívat se na všechny zápasy & Poznámky hráče: Odtud můžeš vidět všechna utkání odehraná s jeho působností a úrovní formy v každém zápase, navíc můžeš přidat malý text se zajímavostmi o tomto hráči. Obě služby jsou povolené jen pro VIP uživatele. Na co čekáš stát se VIP uživatelem?


 Kluby: 16.464 · Online: 25
Vyber tvůj jazyk →
Jsi v US-CS 
 
 
ProFurgol.com ®
Ochrana dat - 0.046 - Právní Záležitosti