· Start → Pomoc ; Pomoc ;

Pomoc ProFurgol.com
.: Plná verze :.
- Úvod - Zápasy - Tickety
- VIP - Přáteláky - Postup
- Profurgol.com Kalendář - Stadion - PRO-mail
- Informace o týmu - Pohár - Tresty a blokace
- Hráči - Přestupový trh - Moje nastavení
- Kancelář - ProFurgol živě ! - Odhlásit se
- Finance - Síň slávy - Konec sezony
- Trénink - Novinky - Vyjednávání
- Junioři - ProFurgol Forum - Stěhování
- Národní tým - ProFurgol.com zkouškaKancelář

6.- Kancelář: Odtud rozhoduješ, jak nakládat s klubovými zaměstnanci, psychology, fyzioterapeuty, doktory, trenéry atd... Navíc ti budou podávány extra informace o tom, co se děje v klubu, jednoduchou a jasnou cestou. Záznamenány jsou veškeré události, které se udály od založení Tvého klubu. Jednou za sezonu si také budeš moci určit svůj cíl. Uvidíš zde také náladu a počet fanoušků. Shrňme rozdílné aspekty, které můžeš ovlivňovat ve své Kanceláři:


6.01.-Série vítězství: Počet nepřetrižitých zápasů s výhrou a/nebo bez prohry. Pro náladu tvých fanoušků je velice důležité, čím více má tým nepřetržitých výher, aby se pak snáze zaplnil stadion, a naopak. Do této statistiky se započítávají pouze výhry ze soutěžních zápasů.

6.02.-Cíl: Můžeš upravit cíl, který jsis stanovil pro svůj tým a to na začátku každé sezony. Vzhledem k riziku, které jsis určil, dosažení cíle bude velice pozitivně vnímáno fanoušky. Jestliže riziko nebude tak vysoké, splnění cíle bude jen mírně pozitivně vnímáno fanoušky. Na konci sezony, vzhledem k tomu, jestli bylo cíle dosaženo, či nikoli, počet tvých fanoušků bude pozitivně nebo negativně upraven, takže je velmi důležité si stanovit svůj cíl na začátku sezony (Stanovit cíl budeš moct pouze v prvních 2 týdnech sezony) . Čtyři možné cíle jsou:
  6.02.1-Postup (jen 1. místo): Tým musí skončit v lize na prvním místě, aby tento cíl splnil.
  6.02.2-Ligu vyhrát (1. nebo 2. místo): Tým musí skončit v lize na 1. nebo 2. místě, aby tento cíl splnil.
  6.02.3-Setrvání v lize (od 1. to 4. místa): Tým musí skončit v lize na 3. nebo 4. místě, aby tento cíl splnil.
  6.02.4-Postup či udržení (od 1. do 6. místa): Tým musí skončit v lize na 5. nebo 6. místě, aby tento cíl splnil.

6.03.-Cílový status: Během sezóny, pokaždé když skončí kolo, proběhne výpočet určující jestli Tvůj cíl byl již dosažen, nedosažen nebo jestli jseš v tento moment na správné cestš ho dosáhnout nebo ne. Nech nás to vysvětlit:
  6.03.1-zaměřený: Jseš v pozici, ze které můžeš dosáhnout tvého cíle, ale matematicky si ho ještě nedosáhl.
  6.03.2-Hodně těžký: Jseš v obtížné pozici dosáhnout stanoveného cíle ale pořád máš šanci.
  6.03.3-dosažený: Dosáhl jsi cíle, který jsi si stanovil na začátku sezony.
  6.03.4-selhal: Stále je možné dosáhnout tvého cíle, který jsis vytyčil na začátku sezony. It is impossible for you to achieve the target you had at the beginning of the season

6.04.-Fanoušci: Toto je nálada (její stav), ve které jsou tví fanoušci. Je ovlivňována výsledky tvého týmu a tím, jak dobře se ti daří dosáhnout cíle stanoveného ze začátku sezony. Nálada tvých fanoušků je velice důležitý faktor pro počet příchozích fanoušků k domácím zápasům a velikosti zvýšení počtu fanoušků na konci sezony.

6.05.-Trenér: All teams must have a coach for the first team players, this employee is responsible for performing the same training. Coaches have two options to choose from when you are hired, the first is the level of the coach, the higher the level the lower the number of training necessary for a player levels up, is a major factor in improving economic sport and your team, and the second are the qualities that are able to train, you can choose two main qualities (Goalkeeper, defense, creativity, winger and attack) and a secondary quality (position, passes, unmark and set pieces) or you can also choose a quality primary and two secondary, the advantage of choosing a primary and two secondary cost is 80% of the cost for a coach with two primary and one secondary (ie, if a coach now costs 1 million new type two secondary coach and only one primary cost € 800,000 and the same with the weekly salary, 80% compared to the coach of two primary and one secondary)

The combos are: Attack combo needs attack and uncheck, defense combo needs position and defense, midfield combo needs creativity and position, winger combo needs passes and winger and finally, goalkeeper combo needs goalkeeper and position.

6.07.-Fyzioterapeut: Jeho funkce je předcházet zraněním tím, že tým fyzicky připraví. Úroveň najatého fyzioterapeuta bude mít velký vliv na nahodilé zranění tvých hráčů. Musíš pochopit, že některá zranění, která se přihodí, nebudou způsobeny chybou tvého fyzioterapeuta, ale vlivem násilné hry soupeře. Pokud tvůj fyzioterapeut má největší úroveň, neznamená to tedy, že nebudeš mít žádná zranění, ale bude ovlivňovat jejich délku a nahodilá zranění tvých hráčů způsobená během špatného tréninku a slabé fyzické výbavy. Také musíš kontrolovat fyzickou formu tvých hráčů, protože špatná forma s sebou nese vyšší riziko zranění než dobrá fyzická forma.

6.08.-Doktor: Nikdo nechce, aby se to stalo. Ale je patrné, že v případě zranění, doktor je ten člověk, který je povolán zabraňovat trvalým zraněním a stanovit léčebný postup každého z nich. Je samozřejmé, že doktor na lepší úrovni rychleji léčí Tvé hráče. Také vem v potaz že pro maldší hráče je snažší se vypořádat se zraněním než pro ty starší. Tým fyzioterapeutů a doktorů pomáhá snižovat dobu léčení ze zranění v Tvém klubu. Od doktora se dozvíš typ zranění a jak dlouhá by byla doba léčení bez lékařské pozornosti. Navíc se pokusí snížit počet dní potřebných k vyléčení, ale zázraky neexistují. Lepší doktor požaduje větší výplatu, ale zase pracuje déle a lépe pro Tvůj tým.

6.09.-Juniorský trenér: Věnují se tréninku v juniorské škole. Juniorská škola může držet maximálně 5 juniorů přes sezonu. Úroveň juniorského trenéra snižuje počet týdnů potřebných k zvýšení vlastností. Juniorský trenér se liší od trenéra hlavního týmu kapacitou trénovaných juniorů a schopností trénovat všechny vlastnosti. Vedle úrovně juniorského trenéra je důležitá kapacita juniorů, které je schopen pojmout. Pokud zaměstnáš trenéra s vysokou úrovní a s kapacitou pro 5 juniorů, bude to velmi drahý výdaj, který si mohou dovolit pouze bohaté týmy. Ale vlastnit trenéra s vysokou úrovní a kapacitou pro 1 nebo 2 juniory si mohou dovolit i týmy s menším rozpočtem.

6.10.-Interní zprávy: Tady můžeš spatřit všechny interní zprávy o týmu jako jsou konec tréninku, nové smlouvy a prodeje...Můžeme to nazývat jako záznamová kniha týmu. Po sezoně tu uvidíš, co se stalo po odehraném kole nebo sezoně.

6.11.-Zvláštní podmínky ovlivňující smlouvu nového trenéra: Trenéři hlavních týmů mají smlouvy jen na období 48 týdnů, což jsou 3 sezony. Když vyprší, můžeš sjednat novou. To tě bude stát méně než smlouva s novým trenérem. Pokud nebudeš mít dost peněz nebo nebudeš chtít prodloužit jeho smlouvu, poklesne jeho úroveň maximálně o 2 úrovně. (například z Vyšší Ucházející na Nižší Ucházející). Jeho smlouva bude automaticky obnovena, ale bude tě stát jen 50% částky, kterou bys zaplatil za nového trenéra. Pokud bude mít tvůj trenér nižší úroveň než Nižší Začátečník, automaticky opustí tvůj tým. Rada zaměstná nového, ale s menší úrovní (žádný tým nemůže hrát zápasy bez trenéra). Než se to stane, tedy pokud má tvůj trenér dostatečnou důveru Rady, budeš moct dojednat novou smlouvu. Kdy vyprší smlouva, můžeš vidět na trenérově informační stránce.
Trenér má smlouvu, která platí 48 týdnů. Od 40.týdne s ním můžeš vyjednávat o prodloužení smlouvy. Pokud se nedokážete dohodnout, trenér přijde o 2 trenérské úrovně a navíc bude jeho smlouva automaticky prodloužena a ty zaplatíš 50% jeho tržní hodnoty. To platí až do té doby, kdy dosáhne úrovně nižší začátečník, pak dostane povolení opustit klub. (pokud si ho nechceš nechávat, můžeš ho kdykoliv propustit). Pro více informací k tématu si pročti sekci "Vyjednávání".

6.12.-Zvláštní podmínky ovlivňující najmutí nového juniorského trenéra: Trenéři mladíků si udrží jejich tréninkovou úroveň i kapacitu po dobu 48 týdnů, tedy 3 sezon. Když jim vyprší smlouva, můžeš s nimi sjednat novou, levnější než najmutí nového trenéra, ale když nebudeš mít dostatek peněz nebo ji nebudeš chtít obnovit, trenér ztratí jak svou tréninkovou úroveň tak i kapacitu. Pokud má juniorský trenér kapacitu jen pro jednoho mladíka a ty neodsouhlasíš novou smlouvu, opustí klub. Budeš včas informován, až se tě to bude týkat. Kdy smlouva vyprší, můžeš vidět na trenérově stránce.
Připomeňme si, že smlouva tvého trenéra juniorů trvá 48 týdnů (3 sezony). Pokud chceš smlouvu prodloužit, můžeš s tím začít až od 40. týdne. Pokud s ním nedosáhneš dohody, bude to znamenat snížení počtu hráčů, které je schopen trénovat a také snížení úrovně jeho tréninkových dovedností, ale jeho smlouva se automaticky prodlouží na další 3 sezony, za což budeš muset zaplatit minimálně 50% ceny, kterou by tě stál takový trenér na trhu (Pokud si ho nechceš nechávat můžeš ho propustit kdykoliv před vypršením nové smlouvy) A pokud některá z úrovní dosáhne 0, trenér od rady ředitelů obdrží povolení opustit klub. Při vyjednávání se svým trenérem máš čas 8 týdnů a do této doby musíte dojít k dohodě.


 Kluby: 16.464 · Online: 5
Vyber tvůj jazyk →
Jsi v US-CS 
 
 
ProFurgol.com ®
Ochrana dat - 0.048 - Právní Záležitosti